These are the search results for “Služba občanom ” which is a synonym for your search term “"verejná služba"”

špeciálne informácie
Služba občanom medzinárodná
Pozri tiež
Mestské informácie / regionálne informácie
Oblastná pomoc