These are the search results for “Potravinová pomoc ” which is a synonym for your search term “"vývarovňa pre chudobných"”

Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Finančná pomoc v núdzi
Sociálny trh
Základné finančné zabezpečenie