These are the search results for “Poplatky za rozhlas a televíziu ” which is a synonym for your search term “"televízne poplatky"”

všeobecnejšie informácie
Sociálne zľavy
Pozri tiež
Rozhlas a televízia