These are the search results for “Telesné postihnutie - svojpomoc ” which is a synonym for your search term “"svojpomoc pri telesnom postihnutí "”

všeobecnejšie informácie
Telesné postihnutie
Pozri tiež
Svojpomocné skupiny