These are the search results for “Sexuálne násilie ” which is a synonym for your search term “"sexuálne zneužitie"”

všeobecnejšie informácie
Násilie v domácnosti
špeciálne informácie
Sexuálne násilie - svojpomoc
Sexuálne obťažovanie na pracoviskách
Pozri tiež
Mrzačenie genitálií
Násilie v domácnosti
Násilie voči deťom
Násilie voči ženám
Obchod so ženami
Pohlavné choroby
Prostitúcia