These are the search results for “Karta zdravotného poistenia ” which is a synonym for your search term “"preukaz poistenca"”

všeobecnejšie informácie
Zdravotné poistenie
Pozri tiež
Poplatok za recept