These are the search results for “Príspevok na náklady na kúrenie” which is a synonym for your search term “"príspevok na vykurovacie náklady"”

Pozri tiež
Centrá sociálnej pomoci
Finančná pomoc v núdzi
Orientačné sadzby sociálnych dávok
Základné finančné zabezpečenie