These are the search results for “Poruchy reči ” which is a synonym for your search term “"poruchy výslovnosti"”

špeciálne informácie
Poruchy reči - svojpomoc
Pozri tiež
Logopédia
Mozgová porážka
Podpora vývoja