These are the search results for “Sociálne zľavy ” which is a synonym for your search term “"oslobodenie od poplatkov "”

špeciálne informácie
Daň za psa
Poplatky za rozhlas a televíziu
Poplatky za telefón
Pozri tiež
Kultúrny pas
Poplatok za recept
Príspevok na náklady nemocníc
Zľavnené cestovné