These are the search results for “Príspevok na náklady nemocníc ” which is a synonym for your search term “"nemocničné náklady"”

Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Poplatok za recept