These are the search results for “Finančná podpora pre osoby so zdravotným postihnutím ” which is a synonym for your search term “"finančná pomoc handicapovaným"”

Pozri tiež
Dôchodky
Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa
Pracovné súdy