These are the search results for “Downov syndróm ” which is a synonym for your search term “"duševné postihnutie"”

špeciálne informácie
Svojpomoc pri Downovom syndróme
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím