These are the search results for “Rodičovský príspevok ” which is a synonym for your search term “"detské prídavky"”

špeciálne informácie
Rodičovský príspevok komunálny
Pozri tiež
Daňové úľavy
Daňový úrad
Ministerstvo rodiny
Rodinný pas
Štipendiá
Učňovská finančná podpora