These are the search results for “Školská služba ” which is a synonym for your search term “"školský informačný servis"”

Pozri tiež
Ministerstvo školstva
Poradenstvo pre učiteľov
Školská psychológia