Landespolizeikommando Wien

1010 Wien, Schottenring 7-9

telefón: 01-313 10-0

telefón: 133 (Notruf)

fax: 01-313 10-72119

e-mail: LPD-W@polizei.gv.at

webová stránka:

pracovný čas

0-24 Uhr
Topics
Linky tiesňových volaní
Núdzové volania
Polícia