• Vakcinácia (Očkovanie)
 • Včasná pomoc (Podpora vývoja)
 • Vdovský dôchodok
 • Veľtrhy pre seniorov
 • Verejná bezpečnosť (Polícia)
 • Verejná doprava
 • Verejná služba (Služba občanom)
 • Verejné domovy dôchodcov (Domovy a opatrovateľské ústavy verejné)
 • Verejné knižnice (Knižnice)
 • Verejné opatrovateľské domy (Domovy a opatrovateľské ústavy verejné)
 • Verejné opatrovníctvo (Právo na výkon opatrovníctva)
 • Verejný ochranca práv
 • Vierovyznanie
 • Vláda (Ministerstvá)
 • Vodoinštalatér (Inštalatér na sanitárne zariadenia)
 • Vojenská služba
 • Vojnové obete (Obete vojen)
 • Voľba povolania (Profesijná orientácia)
 • Voľby
 • Voľný pracovný pomer
 • Vši
 • Vyhorenie (Syndróm vyhorenia)
 • Vyjadrenie vôle žiť alebo umrieť (Prejav vôle pacienta)
 • Výkon trestu (Starostlivosť o väzňov)
 • Vymáhanie dlhov, (Exekúcia)
 • Vynútené manželstvo
 • Vypratanie bytu
 • Výročia (Jubileá)
 • Vyrovnávací príspevok v tehotenstve a počas materstva
 • Vysťahovanie bytu (Vypratanie bytu)
 • Vývarovňa (Potravinová pomoc)
 • Vývarovňa pre chudobných (Potravinová pomoc)
 • Výživa (Poradenstvo o správnej výžive)
 • Výživné
 • Výživné pre deti
 • Vzájomná výpomoc (Susedská pomoc)
 • Vzdelávacie poradenstvo (Ďalšie vzdelávanie dospelých)
 • Vzdelávanie dospelých (Ďalšie vzdelávanie dospelých)
 • Vzdelávanie žien