• Radikalizmus
 • Rakovina
 • Rakovina prsníka
 • Rakovina - svojpomoc
 • Rasizmus
 • Recept (Poplatok za recept)
 • Recyklácia
 • Regionálne informácie (Mestské informácie / regionálne informácie)
 • Register trestov
 • Registračný úrad (Prihlasovací úrad)
 • Registrované partnerstvo (Partnerstvá)
 • Rehabilitácia
 • Rehabilitácia pre starších občanov v domovoch
 • Rehabilitácia pre starších občanov v nemocniciach
 • Rekreácia pre mladých (Dovolenka pre mladých ľudí)
 • Rekreačné zariadenia pre mladých
 • Rekreačné zariadenia pre postihnuté osoby
 • Rekreačné zariadenia pre seniorov
 • Rekreačné zariadenia pre ženy
 • Renovácia bytov (Obnova bytu)
 • Renty (Dôchodky)
 • Repatrianti (Pomoc repatriantom)
 • Reuma
 • Reuma - svojpomoc
 • Revízie vykurovacích systémov (Kominári)
 • Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
 • Riešenie sporov (Mediácia)
 • Rodičia – samoživitelia
 • Rodičovská dovolenka
 • Rodičovská poradňa
 • Rodičovské iniciatívy – svojpomoc
 • Rodičovský príspevok
 • Rodičovský príspevok komunálny
 • Rodič samoživiteľ - svojpomoc
 • Rodinná pomoc (Domáca pomoc v rodinnom prostredí)
 • Rodinná poradňa
 • Rodinné alebo partnerské poradenstvo pre migrantov
 • Rodinný pas
 • Rómovia
 • Rovnocenné zaobchádzanie
 • Rovnosť pohlaví (Rovnocenné zaobchádzanie )
 • Rozhlas (Rozhlas a televízia)
 • Rozhlas a televízia
 • Rozhlasové poplatky (Poplatky za rozhlas a televíziu)
 • Rozchod partnerov
 • Rozchod partnerov - svojpomoc
 • Roztrúsená skleróza
 • Roztrúsená skleróza – svojpomoc
 • Rozvod (Rozchod partnerov)
 • Rýchla zdravotná pomoc