• Náhla smrť dojčaťa (Úmrtie dojčaťa)
 • Narkománia (Závislosť od drog)
 • Narodenie (Tehotenstvo a pôrod)
 • Násilie v domácnosti
 • Násilie voči deťom
 • Násilie voči ženám
 • Návrat do zamestnania
 • Návrat po materskej dovolenke (Návrat do zamestnania)
 • Nebezpečenstvo zrútenia stavby (Stavebné závady)
 • Nedoslýchavosť
 • Nedoslýchavosť
 • Nedostatočná imunita - svojpomoc
 • Nemanželské spolužitie (Partnerstvá)
 • Nemocnice súkromné
 • Nemocnice verejné
 • Nemocničná sociálna služba
 • Nemocničné náklady (Príspevok na náklady nemocníc)
 • Neplatená sociálna práca
 • Nepretržitá starostlivosť
 • Nepretržité ošetrovateľské služby (Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady)
 • Nepretržité ošetrovateľské služby (Nepretržitá starostlivosť)
 • Nespôsobilosť na právne úkony (Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia)
 • Nesubvencované súkromné opatrovateľské ústavy (Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania)
 • Neurológia (Neurologické ochorenia)
 • Neurologické ochorenia
 • Neurologické ochorenia - svojpomoc
 • Neverejné záznamy – archívy (Archívy záznamov)
 • Nezamestnanosť
 • Nočná starostlivosť (Nepretržitá starostlivosť)
 • Nočná starostlivosť (Opatrovnícka starostlivosť)
 • Nočný dohľad (Opatrovnícka starostlivosť)
 • Nostrifikácia (Uznanie profesijnej kvalifikácie)
 • Notári
 • Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
 • Núdzové volania