• Mačky (Domáce zvieratá)
 • Manželská poradňa (Rodinná poradňa)
 • Materská dovolenka (Rodičovská dovolenka)
 • Materská škola
 • Materské dávky (Príspevok na starostlivosť o dieťa)
 • Materské dávky (Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa)
 • Materský príspevok (Príspevok na starostlivosť o dieťa)
 • Matričný úrad
 • Mediácia
 • Mediácia v trestných veciach (Odškodnenie obete páchateľom)
 • Medzinárodná adopcia (Adopcia medzinárodná)
 • Meningitída (Zápal mozgových blán (meningitída))
 • Meno (Právo na voľbu mena a priezviska)
 • Menopauza
 • Mentálne postihnutie (Downov syndróm)
 • Mestská hromadná doprava (Verejná doprava)
 • Mestské informácie / regionálne informácie
 • Miesta na krátkodobú opateru (Miesta pre krátkodobé ubytovanie v opatrovateľských ústavoch)
 • Miesta pre krátkodobé ubytovanie v opatrovateľských ústavoch
 • Miestna verejná správa (Okresný úrad)
 • Migrácia
 • Mimosúdne vyrovnanie (Odškodnenie obete páchateľom)
 • Minimálna penzia (Minimálny dôchodok)
 • Minimálny dôchodok
 • Minimálny pracovný úväzok
 • Ministerstvá
 • Ministerstvo (Ministerstvá)
 • Ministerstvo financií
 • Ministerstvo kultúry (Ministerstvo pre ženské záležitosti)
 • Ministerstvo práce
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo rodiny)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo sociálnych vecí)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo pre ženské záležitosti)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo práce)
 • Ministerstvo pre ženské záležitosti
 • Ministerstvo rodiny
 • Ministerstvo sociálnych vecí
 • Ministerstvo spravodlivosti
 • Ministerstvo školstva
 • Ministerstvo vnútra
 • Ministerstvo zahraničia
 • Ministerstvo zahraničných vecí (Ministerstvo zahraničia)
 • Ministerstvo zdravotníctva
 • Ministerstvo životného prostredia
 • Mládežnícka linka dôvery (Informácie pre deti a mládež)
 • Mládežnícke kluby (Rekreačné zariadenia pre mladých)
 • Mládežnícke organizácie a zväzy
 • Mládež – voľný čas (Rekreačné zariadenia pre mladých)
 • Mobilita zdravotne postihnutých osôb
 • Mobilná sociálna práca s bezdomovcami (Terénna sociálna práca s bezdomovcami)
 • Mobilná sociálna práca s drogovo závislými (Terénna sociálna práca s drogovo závislými)
 • Mobilná sociálna práca s mladistvými (Terénna sociálna práca s mladistvými)
 • Mobilná starostlivosť o chorých (Starostlivosť o chorých)
 • Mozgová mŕtvica (Mozgová porážka)
 • Mozgová porážka
 • Mozgová porážka - svojpomoc
 • Mozgová príhoda (Mozgová porážka)
 • Mozgový infarkt (Mozgová porážka)
 • Mrzačenie genitálií
 • Mutizmus (Poruchy reči)
 • Muži – svojpomoc