• Identifikačná karta (Cestovný pas)
 • Identifikačná karta handicapovanej osoby (Preukaz zdravotne postihnutého)
 • Imigrácia (Migrácia)
 • Infarkt (Choroby srdca)
 • Informácie pre deti a mládež
 • Informácie pre mladých ľudí (Informácie pre deti a mládež)
 • Informácie seniorov (Poradenstvo pre seniorov)
 • Informačné materiály (Propagačné a informačné materiály)
 • Inkontinencia (Kontinencia (schopnosť udržať moč, stolicu))
 • Inšpekcia práce (Pracovná inšpekcia)
 • Inštalatéri
 • Inštalatér na sanitárne zariadenia
 • Integrácia na školách (Školská integrácia)
 • Interkultúrna výmena
 • Internát (Ubytovne pre mládež)
 • Interrupcia (Prerušenie tehotenstva)
 • Invalidné osoby – chránené dielne (Chránené dielne pre zdravotne postihnuté osoby)
 • Invalidné osoby – zamestnanie (Zamestnanie pre zdravotne postihnuté osoby)
 • Invalidný dôchodok
 • Invalidný preukaz (Preukaz zdravotne postihnutého)