• Finančná podpora pre osoby so zdravotným postihnutím
 • Finančná podpora pre učňov (Učňovská finančná podpora)
 • Finančná pomoc (Finančná pomoc v núdzi)
 • Finančná pomoc cudzincom (Finančná pomoc v núdzi pre migrantov)
 • Finančná pomoc handicapovaným (Finančná podpora pre osoby so zdravotným postihnutím)
 • Finančná pomoc migrantom (Finančná pomoc v núdzi pre migrantov)
 • Finančná pomoc rodinám (Finančná pomoc v núdzi pre rodiny)
 • Finančná pomoc starým občanom (Finančná pomoc v núdzi pre starých občanov)
 • Finančná pomoc v núdzi
 • Finančná pomoc v núdzi pre migrantov
 • Finančná pomoc v núdzi pre rodiny
 • Finančná pomoc v núdzi pre starých občanov
 • Finančná výpomoc na bývanie (Príspevok na nájomné)
 • Finančné príspevky na starostlivosť o dieťa
 • Fyzioterapia