• Daňová správa (Daňový úrad)
 • Daňové riaditeľstvo (Daňový úrad)
 • Daňové úľavy
 • Daňový úrad
 • Daň za psa
 • Darcovstvo
 • Darcovstvo kostnej drene
 • Darcovstvo orgánov
 • Dávky sociálneho zabezpečenia (Základné finančné zabezpečenie)
 • Dedičné choroby (Genetické ochorenia)
 • Deložovanie (Súdne vysťahovanie)
 • Demencia
 • Demencia - svojpomoc (Svojpomoc pri demencii)
 • Denné centrá pre duševne choré osoby
 • Denné centrá pre osoby bez domova
 • Denné centrá pre staré osoby
 • Denné výlety (Exkurzie)
 • Denní rodičia (Stráženie detí a starostlivosť o deti počas dňa)
 • Depresia
 • Depresia - svojpomoc (Svojpomoc pri depresii)
 • Deratizácia (Hubenie škodcov)
 • Deti - choré (Choré deti)
 • Deti v nemocniciach
 • Detská linka dôvery (Informácie pre deti a mládež)
 • Detské denné centrá (Starostlivosť o deti)
 • Detské jasle
 • Detské prídavky (Rodičovský príspevok)
 • Detské prídavky od obce (Rodičovský príspevok komunálny)
 • Detský obhajca práv (Detský ombudsman)
 • Detský ombudsman
 • Dezorientácia (Demencia)
 • Diabetes (cukrovka)
 • Diabetici (Diabetes (cukrovka))
 • Diaľkové vykurovanie
 • Dlhy (Zadlženosť)
 • Dobrovoľná sociálna práca (Neplatená sociálna práca)
 • Dobrovoľníci (Neplatená sociálna práca)
 • Dočasná práca (Prenájom pracovníkov)
 • Dočasné obytné domy pre bezdomovcov
 • Dočasné zamestnanie (Prenájom pracovníkov)
 • Dodávka elektriny
 • Dodávka jedál do domácnosti (Jedlo na kolesách)
 • Dodávka plynu
 • Domáca pomoc pre duševne choré osoby
 • Domáca pomoc v rodinnom prostredí
 • Domáce tiesňové volania
 • Domáce zvieratá
 • Domovy a opatrovateľské ústavy bez verejného subvencovania
 • Domovy a opatrovateľské ústavy s verejnými subvenciami
 • Domovy a opatrovateľské ústavy verejné
 • Domovy dôchodcov (Bytové domy pre staré osoby)
 • Domovy pre matky s deťmi
 • Dom pre matky s deťmi (Domovy pre matky s deťmi)
 • Domy pre starších bezdomovcov
 • Donáška do domu
 • Donáška jedál (Jedlo na kolesách)
 • Donáška liekov
 • Donáškové služby (Donáška do domu)
 • Dopravná bezpečnosť (Bezpečnosť na cestách)
 • Dopravné semafory (Pouličné osvetlenie)
 • Dovolenka pre mladých ľudí
 • Dovolenka pre osoby so zdravotným postihnutím
 • Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
 • Dovolenka pre psychicky choré osoby
 • Dovolenka pre seniorov
 • Downov syndróm
 • Downov syndróm – svojpomoc (Svojpomoc pri Downovom syndróme)
 • Dôchodcovský preukaz (Preukaz dôchodcu)
 • Dôchodky
 • Dôchodok z dôvodu pracovnej neschopnosti
 • Drogová závislosť (Závislosť od drog)
 • Duševne chorí – denné centrá pomoci (Denné centrá pre duševne choré osoby)
 • Duševné choroby
 • Duševné choroby – svojpomoc
 • Duševné postihnutie (Downov syndróm)
 • Dyslexia