• Úľavy na poplatkoch (Sociálne zľavy)
 • Úmrtie
 • Úmrtie blížneho (Smútok)
 • Úmrtie dojčaťa
 • Úprava bytu (Zvyšovanie kvality bývania)
 • Úrad miestnej správy (Okresný úrad)
 • Úradné postupy online
 • Úradný lekár
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Zdravotný úrad)
 • Úrad pre mladistvých
 • Úrad pre rodinu (Úrad pre mladistvých)
 • Úschova kľúčov (Trezor na kľúče)
 • Úspora energie (Energetické poradenstvo)
 • Útulky pre bezdomovcov (Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov)
 • Útulky pre mladých ľudí (Krízové centrá pre mladých ľudí)
 • Útulok pre týrané ženy (Ženský dom)
 • Úzkosť
 • Úzkosť - svojpomoc