Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Choré deti
Pracovné právo