Gewaltschutzgesetz

webová stránka:

webová stránka:

Topics
Násilie v domácnosti
Násilie voči deťom
Násilie voči ženám
Sociálne právo