These are the search results for “Zdravotný úrad ” which is a synonym for your search term “"úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou "”

Pozri tiež
Očkovanie
Úradný lekár