Telefonseelsorge

telefón: 142 (gebührenfrei)

webová stránka:

webová stránka:

pracovný čas

0-24 Uhr

popis

telefonisch, per Mail oder Chat erreichbar
Topics
Linky tiesňových volaní
On-line poradenstvo
Samovražda
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)