špeciálne informácie
Finančná pomoc v núdzi
Potravinová pomoc
Pozri tiež
Denné centrá pre osoby bez domova
Linky tiesňových volaní
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov