These are the search results for “Linky tiesňových volaní ” which is a synonym for your search term “"tiesňové volanie"”

špeciálne informácie
Núdzové volania
Pozri tiež
Telefonické informácie