These are the search results for “Uzatvorenie manželstva ” which is a synonym for your search term “sobáš”

špeciálne informácie
Vynútené manželstvo
Pozri tiež
Matričný úrad
Právo na voľbu mena a priezviska