These are the search results for “Násilie v domácnosti” which is a synonym for your search term “"súdne vykázanie z bytu "”

špeciálne informácie
Násilie voči deťom
Násilie voči ženám
Obchod so ženami
Obťažovanie a prenasledovanie
Psychický teror
Sexuálne násilie
Pozri tiež
Informácie pre deti a mládež
Register trestov
Sebaobrana
Sexuálne násilie