These are the search results for “Starostlivosť o väzňov ” which is a synonym for your search term “"pomoc väzňom"”

Pozri tiež
Postpenitenciárna starostlivosť
Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody