These are the search results for “Vypratanie bytu ” which is a synonym for your search term “"vysťahovanie bytu"”

Pozri tiež
Sťahovanie
Súdne vysťahovanie
Upratovanie bytu