These are the search results for “Prejav vôle pacienta” which is a synonym for your search term “"vyjadrenie vôle žiť alebo umrieť"”

Pozri tiež
Hospice
Obhajca záujmov a práv pacientov
Sprevádzanie zomierajúcich
Stále splnomocnenie na právne zastupovanie