These are the search results for “Hospice ” which is a synonym for your search term “"starostlivosť za účelom zmierňovania bolesti "”

špeciálne informácie
Hospicové oddelenia
Hospicové služby mobilné
Pozri tiež
Dovolenka pre osoby zabezpečujúce opateru člena rodiny
Smútok
Sprevádzanie zomierajúcich