These are the search results for “Smútok ” which is a synonym for your search term “"úmrtie blížneho"”

špeciálne informácie
Smútok - svojpomoc
Pozri tiež
Depresia
Krízová intervencia
Pastorálna starostlivosť
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)