Sociálna infolinka Viedeň


O obsah internetovej servisnej služby www.sozialinfo.wien.at sa starajú spolupracovníčky a spolupracovníci Sociálnej infolinky Viedne (SozialRuf Wien). Táto infolinka je rozsiahly informačný systém vo všetkých sociálne dôležitých otázkach. Umožňuje pohodlné vyhľadávanie podľa hesiel, inštitúcií, alebo tematických oblastí zo sociálnej sféry pre celú Viedeň, ako aj pre jednotlivé obvody. Občania a osoby, pracujúce v sociálnej oblasti, môžu ľahkodostupne získavať kontaktné údaje o sociálnych inštitúciách, iniciatívach a o projektoch s priamym prepojením na ich webové stránky.

Veľký dôraz kladieme na pohodlie užívateľov a na dôslednú údržbu údajov. Snažíme sa o ich priebežnú aktualizáciu a preto vás prosíme, aby ste nás čo najrýchlejšie informovali na sozialinfo@fsw.at. a nás upozornili na eventuálne zmeny.

SozialRuf Wien 533 77 77


Linka sociálnej pomoci SozialRuf Wien je telefonická služba, ktorá poskytuje informácie a poradenskú službu k nasledujúcim témam: domáca starostlivosť, partnerstvo a rodina, výživné a bývanie, život so zdravotným postihnutím, zabezpečenie a potreba opatery.

Naši spolupracovíci sú denne od 8 do 20 hod. vašimi kompetentnými partnermi v sociálnych otázkach. Taktiež vám poradia, na ktoré odborné miesto sa máte vo Viedni obrátiť.