Pozri tiež
Krízové centrá pre mladých ľudí
Ubytovne pre mládež
Úrad pre mladistvých