všeobecnejšie informácie
Závislosť
špeciálne informácie
Závislosť od drog - svojpomoc
Pozri tiež
Terénna sociálna práca s drogovo závislými