Pozri tiež
Detský ombudsman
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Linky tiesňových volaní
Obhajca záujmov a práv pacientov
Právne zastupovanie seniorov
Rovnocenné zaobchádzanie