všeobecnejšie informácie
Telesné postihnutie
Pozri tiež
Ošetrovateľské pomôcky
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby