Pozri tiež
Postpenitenciárna starostlivosť
Prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody