Pozri tiež
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Rehabilitácia pre starších občanov v nemocniciach