Pozri tiež
Centrá sociálnej pomoci
Finančná pomoc v núdzi
Orientačné sadzby sociálnych dávok
Základné finančné zabezpečenie