špeciálne informácie
Hluchota
Nedoslýchavosť
Pomôcky pre osoby s postihnutím sluchu
Postihnutie sluchu – svojpomoc
Pozri tiež
Podpora vývoja
Poruchy reči