These are the search results for “Finančná pomoc v núdzi ” which is a synonym for your search term “"peňažná výpomoc"”

špeciálne informácie
Finančná pomoc v núdzi pre migrantov
Finančná pomoc v núdzi pre rodiny
Finančná pomoc v núdzi pre starých občanov
Pozri tiež
Darcovstvo
Ministerstvo rodiny
Pomoc rodičom
Úrad pre mladistvých
Základné finančné zabezpečenie