These are the search results for “Opatrovnícka starostlivosť ” which is a synonym for your search term “"nočný dohľad"”

všeobecnejšie informácie
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Pozri tiež
Nepretržitá starostlivosť
Ošetrovateľské služby pre naliehavé prípady