These are the search results for “Stavebné závady ” which is a synonym for your search term “"nebezpečenstvo zrútenia stavby"”

Pozri tiež
Dodávka elektriny
Hasiči