These are the search results for “Terénna sociálna práca s drogovo závislými ” which is a synonym for your search term “"mobilná sociálna práca s drogovo závislými"”

všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Núdzové ubytovanie pre bezdomovcov
Terénna sociálna práca s mladistvými
Závislosť od drog