These are the search results for “Verejná doprava ” which is a synonym for your search term “"mestská hromadná doprava"”

Pozri tiež
Prepravná služba pre zdravotne postihnuté osoby
Zľavnené cestovné